Wij zijn verhuisd!

Je wordt over 10 seconden doorgestuurd naar de nieuwe website, of klik hier.

Beatrix Port Services bv beschikt over de volgende certificaten:

 

 

ISO 9001
Sinds 10 augustus 2011 is Beatrix Port Services bv gecertificeerd voor ISO 9001.

 

BRL 9335

Sinds 1 juni 2010 is Beatrix Port Services bv een door Bodem+ erkende verwerker. Daartoe is het NL-BSB productcertificaat BRL 9335-1 ‘Grond’ behaald. Dit certificaat staat voor milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.  
Download certificaat BRL 9335

 

BRL 7500
Per 24 september 2011 is Beatrix Port Services bv erkend voor de werkzaamheid ‘Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie’ voor de volgende verrichtingen: SIKB 7500-7510 – Procesmatige ex-situ reiniging van grond en baggerspecie.
Download certificaat BRL 7500