Wij zijn verhuisd!

Je wordt over 10 seconden doorgestuurd naar de nieuwe website, of klik hier.

Onderstaande afvalstoffen worden door Beatrix Port Services bv geaccepteerd.

 

Naam Omschrijving Euralcode
Schoon puin max. 50x50x50 cm Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten. 17 01 07
Gipsplaten en/of gipsplaatdelen verontreinigd met gips- en/of gasbetonblokken Mengsels van gipsplaten, gipsplaatdelen verontreinigd met gips- en/of gasbetonblokken. 17 08 02
Asfalt teervrij schollen

Schollen van bitumineus mengsel.
PAK (10 VROM) < 75 mg/kg, AP-04 gekeurd.

17 03 02
Asfalt teervrij gefreesd Gefreesd bitumineus mengsel.
PAK (10 VROM) < 75 mg/kg, AP-04 gekeurd.
17 03 02
Asfalt teerhoudend schollen Schollen van bitumineus mengsel.
PAK (10 VROM) > 75 mg/kg en teergehalte < 0,1 %.
17 03 01*
Asfalt teerhoudend gefreesd Gefreesd bitumineus mengsel.
PAK (10 VROM) > 75 mg/kg en teergehalte < 0,1 %.
17 03 01*
B-hout Beschilderd, geplastificeerd, niet geïmpregneerd hout incl. triplex, spaanplaat, zachtboard, hardboard en MDF. 17 02 01
Grond ongecertificeerd Grond afkomstig van onverdachte locatie vrij van puin, bodemvreemde bestanddelen, stronken en groenresten. 17 05 04
RKG-slib Riool-, kolken- en gemalenslib 20 03 06
BSA Bouw- en sloopafval 17 09 04

Acceptatie op basis van de geldende wet- en regelgeving.

Voor het storten van afvalstoffen die niet hierboven genoemd zijn, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers, bereikbaar op telefoonnummer 043 - 601 12 95 of 06 - 53 28 67 20.