Wij zijn verhuisd!

Je wordt over 10 seconden doorgestuurd naar de nieuwe website, of klik hier.

Prijslijst particulieren:

Prijzen per ton inclusief 21% BTW.

 

  Afvalstof    
- Schoon puin (materiaal dient zonder voorbewerking op locatie bij BPS gebroken kunnen worden) €     6,05 per ton
  Puin met maximaal 10% grond/zand €   15,73 per ton
  Grof puin €   13,31 per ton 
       
- Gas- en gipsbeton / gipsplaten € 121,00 per ton
       
- B-Hout €   39,33 per ton
- C-Hout €   86,52 per ton
- Groenafval €   46,59 per ton 
       
- Grond onbekende kwaliteit (acceptatie op basis van BRL 9335-1) €   20,63 per ton
  Toeslag grond met max. 20% puin €     6,66 per ton
       
- Bouw- en Sloopafval (sorteerbaar) € 156,39 per ton
- Bouw- en Sloopafval (onsorteerbaar) € 199,65 per ton

Ons minimaal factuurbedrag bedraagt € 5,00 per weging.
Acceptatie is ter beoordeling van onze depotbeheerder.

Voor het storten van afvalstoffen die niet hierboven genoemd zijn, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers, bereikbaar op telefoonnummer 043 - 601 12 95 of 06 - 53 28 67 20.